AZERAOSE AAD PRINSE

 

Sjpek mét Eier
Op 4 januari 2015 om 9.00 oer in de morge zeen de Aape weer biejein gekomme om de gebaorte te viere van de nuuje Aap. Dit jaor is det Rik I  (Verheesen). Pieter Classen en Jan Verheesen komme opdage es adjudanten. Onger de erm hubbe ze de derde adjudant mitgenaome. In plaats det de adjudante de prins de vot naodrage, moog Rik I noe de adjudant drage. Dae adjudant haet ut zjwaor, want al sjnel verluus der de hood, eine sjoon en de boks zakt um auch nog aaf!
Onger ut genot van ein hepke en drenkske vertrekt de huifker richting Vlorop. En in Hirkebos make veer effe eine tössesjtop. Eederein moog oet de huifker en Rik I moog raoje waem zich verkleid hubbe es aape. Dit bliekt toch get lestiger den gedach. Rik I mot door John waere geholpe, want angers komme veer te laat biej ut aete in Vlorop. Oeteindelik is ‘t Rik I duudelik det ein van de twee aape zien mooder Marlou is. Maar waem is toch dae angere lange aap? Nao veul gisse en raoje en mit get aanwiezinge wit Rik I ut, dae angere is Wim.
Dit jaor hubbe veer nog eine biezonjere jubilaris. Ozze chauffeur Ger Hintzen duit os al 11 jaor mit de trekker nao Vlorop rieje. Daorom krieg der van de veurzitter ein wors mit twee zilvere eier, auch al zaet der det hae twee goude haet.
Nao det veer os ein sjnepske hubbe gedronke en get wors en kees hubbe gegaete sjtappe ver weer in en vertrekke ver nao Vlorop. Dao aangekomme kinne veer geneete van sjpek mit eier. Es ederein klaor is mit aete zorge Pieter en Jan veur ein teruukblik op ut aafgelaope seizoen van Rik I. Alle sjoon momente komme effe aan de orde.
Rondj 12 oer vertrekke veer richting Azerao. In de middig claime veer weer os plek in de Apeheul. Tiedes ut aaftreje van Rik 1 krieg hae de Aapejas aan mit sjtert en aangezeen der eine nuuje Aap is gebaore waert der besjuut mit blauwe muuskes oetgedeild. De sjtert waert al geliek door de veurzitter van de jas getrokke en dit beteikent det ut eerste rundje van John is.
Det ut eine sjoone daag waas bliek waal es Rik I der achter kump det der ziene sjtert de volgende daag kwiet is. De vraog is noe natuurlik Waem haet de sjtert? Op Facebook duukt de sjtert al sjnel op. Hae haet zelfs ein eige pagina. Bliekbaar haet der geine zin meer om achter emes ziene vot te hange. De sjtert geit op vakansie. Dit krieg natuurlik nog ein vervolg.