AZERAOSE AAD PRINSE

 

AAPe-wien haole in Willinge.

Waat veuraaf ging;
Idder jaor krieg de nuuje prins op zien resepsie ein fles AAPe-wien (Affenthaler, oet Baden) aangebaoje. Hellaas, oftewaal gelökkig, waas deze op. Aad prins Eric I  zorgde eerder altied via Fa. Suntjes veur nuuje. Helaas is Fa.Suntjens neet meer en waerde dus gezag, “dan haole veur dae wien zelf”

Zo is ’t idee ontsjtange om de AAPe-wien te haole en waerde door AAP John en Andre ein reisje oetgesjtippeld. AAP Paul II haet veur de bös gezorg.

Zo vertrokke op zaoterdigmorge, nao ein lank Azeraos kwarteerke om 9 oer, 12 aad prinse vanaaf kefee De Keizer richting Willinge. Nao 2 oer rieje waerde ein plas- en kofiepauze gehaaje.Nao ein half oer waerde de reis hervat. De sjaufeur (Wim Doenzen oet Zwaame) verwagde fiele op de autowaeg en reej daorom eine angere waeg. Binnedoor op waeg door ’t bergachtig Sauerland woor de bös neet veuroet te branje en dörfde AAP Jo I te waedde det as de bös eine auto inhaolde, hae ein röndje oet zou gaeve. Jo haet d’r geine hoove te gaeve want nao ein paar omleijinge en ’t neudige  verrieje kwoome veur nao bienao 6 oer aan in Usseln, 5 km. Verder as Willinge, wao veur ’t hotel haaje gebook.

 

Naodet veur haaje ingesjek en de kôffer op de kamer haaje gezat kôste veur aansjuuve veur eine lekkere lunch. Aansjloetend zin veur om ongeveer half veer de bös ingesjtap om nao Willinge te gaon.De bös stopte op de parkeerplaats aan de voot van de Ettelsberg. Diegene waat zin haaje kôste mit de sjteulkeslif de berg op nao Siggi’s Hutte. De res kôs in Willinge winkele en terrasse.In ’t dörp woor ‘t hersjtikke drök mer baere gezellig. Baove oppe berg, doezjende luuj, en nog neet eine nuchter. Gein wônjer, dao woor mer twee saorte drank te kriege. Of eine halve liter beer, of ein groot glaas vol wien. Nao de neudige drank zin de meiste die baove oppe berg woore nao onger geloupe. Ein heel ongernumming mit allemaol dae drank op. Om half zeve ginge veur weer mit de bös truuk nao Usseln nao ’t hotel, woo veur oos effe koste opfrisse op oos kamer en daonao koste veur aansloete in de gezellige hotelbar woo de Her Jäger (eigeneer en kok van privathotel Brügges Loui) eine grilaovend veur oos verzorg haaj. Toen idderein zien buukske good vol haaj gegaete, kwoom D’r Her Wird oos de AAPe-wien euverhandige. Oet dankbaarheid en de gooj ontvangst höbbe veur de Fam.Jäger getrakteerd op ein fles Christoffel beer en eine poes bloome oet Remunj. De aovend ging nog door toet in de laate uurkes, en Loek ging as letste nao bed om ongeveer 4 oer.

De volgend morge kôste veur vanaaf 8 oer van ’t heerlik en oetgebreid ontbijt geneete. Om half elf vertrok de bös, nao aafsjied in ’t hotel te höbbe genaome, weer nao Willinge, Dit keer parkeerde de bös op de parkeerplaats van de Rodelbahn. Die miense die neet woole Rodeln zin eerder veuraan in Willinge oetgesjtap.
Op de terrasjes in ’t dörp woor ’t al gezellig en waerde al flink gedrónke en gezónge. ‘t Rodeln waar auch sjiek en dao waerde om ’t helst nao ónger gejaag. Ansjloetend waerde onger aan de roodelbaan in ein kafeeke nog ein terrasje gepik, want auch ’t waer haaj neet baeter kénne zin (diek 20 graade). Om ongeveer half drie zeen veur weer ingesjtap en richting Limburg vertrokke. Dit keer rechstreeks richting Aoke en in Haerle de grens euver richting Epe om in restaurant De Geulhof nog te geneete van ein aafsjiedsaete. Dit leep waal ein bietje oet, woodoor veur eigelik get laat op hoes aan ginge. Om ongeveer half elf kwoome veur aan in Azerao mit ein vóldaon geveul en eine dieke boek van ‘t aete en drinke, ein naat haemp vanne zeiver dae verkoch waerde, pien aane uich van waat veur allemaol gezeen haaje en boekpien van ’t lache.